Mūsų internetinė parduotuvė naudoja slapukus, kad suteiktų geresnę vartotojo patirtį, ir mes rekomenduojame sutikti su jų naudojimu, kad galėtumėte visiškai mėgautis jūsų naršymu.

cancel

Sutarties nutraukimas ir grąžinimo politika:

1. Pirkėjas www.ravalux.eu („Pirkėjas“), kuris yra vartotojas (fizinis asmuo), turi teisę nenurodydamas priežasčių per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti prekės, jeigu ji nebuvo naudota, yra sugadinta. arba jo išvaizda nepakeičiama, nes tie. Prekių išvaizda ar jų pakuotė buvo pakeista tik tiek, kiek reikia norint peržiūrėti gautas prekes. Pirkėjas privalo atsakingai pasinaudoti šia teise ir grąžinti Prekę originalioje tinkamoje pakuotėje bei grąžinti visas Prekės dalis. Prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

2. Pirkėjas, grąžindamas Prekes, atsako už Prekės vertės sumažėjimą, įvykusį dėl veiksmų, kurie nėra būtini Prekės pobūdžiui, savybėms ir funkcionavimui nustatyti.

3. Prekė turi būti grąžinta į klientų aptarnavimo centrą.

4. Pardavėjas, gavęs grąžinamą Prekę ir įvertinęs jos kokybę, per 14 (keturiolika) dienų nuo grąžinamos Prekės gavimo dienos grąžina Pirkėjui pinigus už Prekę ir jos pristatymo išlaidas. Grąžinus tik dalį Prekės, siuntimo išlaidos negrąžinamos. Pardavėjas neprivalo padengti tokių grąžinimo išlaidų.

5. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei šie dokumentai buvo kartu su preke). Grąžinant būtina pateikti sąskaitą, kurioje būtų nurodytas užsakymo numeris.

6. Pirkėjas atsako už grąžinamos Prekės komplektiškumą. Jeigu Prekė nėra komplektuojama, Pardavėjas grąžinamos Prekės nepriims.

7. Pirkėjas negali pasinaudoti teise grąžinti internetinėje parduotuvėje įsigytas prekes, jeigu:

7.1. Prekės pagamintos pagal Pirkėjo instrukcijas (pagal specialų užsakymą) arba Prekės yra aiškiai personalizuotos (pritaikytos pagal asmeninius Pirkėjo poreikius);

7.2. Pirkėjas atidarė Prekės pakuotę, kuri dėl higienos ir higienos priežasčių negali būti grąžinta;

8. Teisė nenurodant priežasčių per 14 (keturiolika) dienų nutraukti nuotolinę sutartį juridiniams asmenims (verslininkams) netaikoma.Produkto kokybė:

9. Produktų nuotraukos yra tik iliustravimo tikslais, originalūs gaminiai gali skirtis nuo parodytų. Pateiktos nuotraukos negali būti pretenzijų pagrindas. Prekė laikoma atitinkančia, jei ji atitinka internetinėje parduotuvėje pateiktą pavyzdį, modelį ar aprašymą.

10. Jeigu Prekės nekokybiškos, Pirkėjas gali kreiptis į klientų aptarnavimo centrą Slokos g. 52N.

11. Garantinis laikotarpis yra nuo 7 iki 30 (nuo septynių iki trisdešimties) kalendorinių dienų. Išimtiniais atvejais, jei Prekė siunčiama į garantinio aptarnavimo centrus kitoje ES šalyje, prekės garantinio aptarnavimo procesas gali trukti nuo 14 iki 50 (keturiolikos iki dvidešimties) kalendorinių dienų, priklausomai nuo prekės pobūdžio. Pabrėžiame, kad visais atvejais stengiamės kuo operatyviau įgyvendinti garantinio aptarnavimo procesą.

12. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nebuvo pažeistos Prekės naudojimo sąlygos. Pirkėjas, prieš naudodamasis Preke, privalo atidžiai perskaityti Prekės naudojimo instrukciją, jei tokia yra.

13. Ne iš garantinio aptarnavimo centro ir/ar Pardavėjo paimtos ir garantiniam aptarnavimui pateiktos prekės saugomos 3 (tris) mėnesius. Šis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai Pirkėjas pirmą kartą jo pateikta kontaktine informacija (telefonu, el. pašto adresu ir kt.) yra informuotas, kad Pirkėjas gali gauti grąžintą Prekę iš garantinio aptarnavimo centro. Pirkėjui negavus Prekių per nurodytą terminą, Pardavėjas turi teisę Prekių nebesandėliuoti ir Prekės gali būti naudojamos. Tokiu atveju Pardavėjas neatsako už Pirkėjo informaciją, likusią negautoje Prekėje, ar kitus Pirkėjo nuostolius, patirtus dėl tokio Prekės sunaikinimo.

14. Pardavėjo suteikiama garantija neriboja Pirkėjo teisių, kurias perkant netinkamos kokybės prekę ar paslaugą nustato įstatymai. Ginčai dėl prekių kokybės, grąžinimo ir kitų pirkimo-pardavimo sąlygų sprendžiami Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių nustatyta tvarka ir remiantis Latvijos Respublikos teisės aktais.

15. Mielai atsakysime į visus jūsų klausimus el. paštu info@ravalux.eu ir telefonu +371 24668896.

16. Ginčai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sprendžiami tarpusavio derybų būdu. Jeigu Pardavėjas atsisako tenkinti Pirkėjo skundą arba Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo pasiūlytais sprendimais ir mano, kad buvo pažeistos jo teisės ar interesai, Pirkėjas gali pateikti skundą neteisminio sprendimo komisijai. Vartotojų ginčai (daugiau informacijos apie ginčų sprendimą rasite http://www.ptac.gov.lv/lv).

17. Be to, kas išdėstyta aukščiau, Pirkėjas gali naudotis Elektroninio ginčų sprendimo (ODR) platforma ginčams dėl Svetainėje įsigytų prekių ar paslaugų spręsti. Daugiau informacijos http://ec.europa.eu/odr.Nepatenkinamos kokybės gaminys arba nevisiškai surinktas

18. Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl netinkamos kokybės Prekės ar nevisiškai surinktos, gali tai padaryti prekių gavimo vietoje arba el. paštu info@ravalux.eu.

19. Pateikdamas skundą Pirkėjas privalo pateikti šią informaciją:

19.1. Prekės užsakymo numeris;

19.2. Turi būti nurodytas/įvardytas Prekės trūkumas, pažeidimo požymiai ar trūkstama dalis;

19.3. Turi būti pateikti kiti įrodymai, pvz., prekės nuotrauka, defekto vietos nuotrauka (jei tai mechaninis pažeidimas ir yra galimybė nufotografuoti), prekės pakuotės nuotrauka ir kt.

20. Pateikdamas pretenziją Pirkėjas privalo nurodyti vieną iš pretenzijos sprendimo būdų:

20.1. Pardavėjas įsipareigoja pašalinti Prekės neatitiktį – trūkumus, jeigu trūkumus galima pašalinti per protingą terminą neatlygintinai;

20.2. atitinkamai sumažinti prekės kainą;

20.3. pakeisti Prekę analogiška geros kokybės Preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

20.4. nutraukti Sutartį ir grąžinti Pirkėjui už Prekes sumokėtą sumą, jeigu netinkamos kokybės prekių pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

21. Nagrinėjant pretenziją atsakymas turi būti pateiktas per 14 (keturiolika) dienų. Grąžinimo atveju Pardavėjas kompensuoja Pirkėjui Prekės ir jos pristatymo išlaidas. Grąžinus tik dalį Prekės, siuntimo išlaidos negrąžinamos.Pažeista pakuotė

22. Pasitikrinti į namus pristatomo siuntinio kokybę dalyvaujant kurjeriui. Jei radote jį pažeistą:

22.1. nurodyti tai Prekes pristačiusiam kurjeriui;

22.2. siuntos gabenimo dokumente pažymėti, kad pakuotė pažeista, ir kartu su kurjeriu užpildyti pakuotės pažeidimo (apžiūros) aktą;

22.3. apžiūrėti Prekę pakuotės viduje ir, jei ji pažeista, pažeidimus užfiksuoti nuotraukomis. Prekės grąžinimo procedūrai bus reikalingos nuotraukos;

22.4. jei pakuotė nepažeista, Prekės apžiūros dalyvaujant kurjeriui nereikia. Jei priimate pakuotę ir pasirašote dokumentus, laikoma, kad siunta buvo tinkamai pristatyta.