Meie veebipood kasutab parema kasutuskogemuse pakkumiseks küpsiseid ja soovitame teil navigeerimise täielikuks nautimiseks nende kasutamisega nõustuda.

cancel

Lepingu lõpetamine ja tagastuspoliitika:

1. Ostjal www.ravalux.eu (“Ostja”), kes on tarbija (füüsiline isik), on õigus põhjust avaldamata keelduda 14 (neljateistkümne) päeva jooksul tootest, kui seda ei ole kasutatud, kui see on kahjustatud või selle välimust ei muudeta, sest need. Kauba välimust või selle pakendit on muudetud ainult vastavalt vajadusele saadud kauba ülevaatamiseks. Ostja peab seda õigust kasutama vastutustundlikult ning tagastama Toote originaalpakendis ning tagastama kõik Toote komponendid. Kauba tagastamise kulud kannab Ostja.

2. Kauba tagastamisel vastutab Ostja Kauba väärtuse vähenemise eest, mis tekkis seoses toimingutega, mis ei ole vajalikud Kauba olemuse, omaduste ja toimimise tuvastamiseks.

3. Toode tuleb tagastada klienditeeninduskeskusesse.

4. Müüja tagastab Ostjale peale tagastatava Toote kättesaamist ja selle kvaliteedi hindamist 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates tagastatava Toote kättesaamise päevast Ostjale Toote eest raha ja selle kohaletoimetamise kulud. Kui tagastatakse ainult osa Tootest, siis saatekulusid ei tagastata. Müüja ei ole kohustatud selliseid tagastamiskulusid katma.

5. Toode tuleb tagastada originaalpakendis (koos juhendi ja garantiikaardiga, kui need dokumendid olid tootega kaasas). Tagastamisel tuleb esitada arve, millel on märgitud tellimuse number.

6. Ostja vastutab tagastatava Toote terviklikkuse eest. Kui Toode ei ole komplektne, ei võta Müüja tagastatavat Toodet vastu.

7. Ostja ei saa kasutada veebipoest ostetud Toodete tagastamise õigust, kui:

7.1. Kaup on valmistatud vastavalt Ostja juhistele (eritellimusel) või on Kaup selgelt personaliseeritud (kohandatud Ostja isiklikele vajadustele);

7.2. Ostja on avanud Toote pakendi, mida hügieenilistel ja hügieenilistel põhjustel ei ole võimalik tagastada;

8. Juriidilistele isikutele (ettevõtjatele) ei kehti õigus kaugleping 14 (neljateistkümne) päeva jooksul põhjust avaldamata üles öelda.Toote kvaliteet:

9. Tootefotod on illustratiivse tähendusega, originaaltooted võivad näidatust erineda. Esitatud fotod ei saa olla pretensioonide aluseks. Toode loetakse nõuetele vastavaks, kui see vastab e-poes esitatud näidisele, mudelile või kirjeldusele.

10. Kui Kaup on ebakvaliteetne, saab Ostja pöörduda klienditeeninduskeskusesse aadressil Slokas tänav 52N.

11. Garantiiaeg on 7 kuni 30 (seitse kuni kolmkümmend) kalendripäeva. Erandjuhtudel, kui Toode saadetakse mõnes teises EL riigis asuvasse garantiiteeninduskeskustesse, võib toote garantiiteenindusprotsess kesta olenevalt toote iseloomust 14 kuni 50 (neliteist kuni kakskümmend) kalendripäeva. Rõhutame, et kõikidel juhtudel püüame garantiiteeninduse protsessi võimalikult kiiresti ellu viia.

12. Toote tootja garantiikohustused kehtivad ainult juhul, kui Toote kasutustingimusi ei ole rikutud. Enne Toote kasutamist peab Ostja hoolikalt tutvuma Toote kasutusjuhisega, kui see on olemas.

13. Garantiiteeninduskeskusest ja/või Müüjast välja võtmata ja garantiiteenindusse antud tooteid säilitatakse 3 (kolm) kuud. Seda perioodi hakatakse lugema hetkest, kui Ostjat esmakordselt teavitatakse tema poolt antud kontaktandmetel (telefon, e-posti aadress jne), et Ostjale on võimalik garantiiteeninduskeskusest tagastatav Toode kätte saada. Kui Ostja ei saa Kauba määratud tähtaja jooksul kätte, on Müüjal õigus Kaupa enam mitte hoiustada ning Kaupa võib kasutada. Sellisel juhul ei vastuta Müüja Ostja teabe, mis jääb kätte saamata Tootesse, ega muude Ostja kahjude eest, mis on tekkinud seoses Toote sellise hävimisega.

14. Müüja poolt antud garantii ei piira Ostja õigusi, mis ebakvaliteetse toote või teenuse ostmisel on määratud seadusega. Kauba kvaliteedi, tagastamise ja muude ostu-müügitingimustega seotud vaidlused lahendatakse Kauba ostu-müügi reeglitega kehtestatud korras ja Läti Vabariigi seadusandluse alusel.

15. Vastame hea meelega kõikidele teie küsimustele meili teel info@ravalux.eu ja telefonil +371 24668896.

16. Ostja ja Müüja vahelised vaidlused lahendatakse omavaheliste läbirääkimiste teel. Kui Müüja keeldub Ostja kaebust rahuldamast või Ostja ei nõustu Müüja pakutud lahendustega ja leiab, et tema õigusi või huve on rikutud, võib Ostja esitada kaebuse Ostja kaebuse kohtuvälise lahendamise komisjonile. Tarbijavaidlused (rohkem teavet vaidluste lahendamise kohta leiate aadressilt http://www.ptac.gov.lv/lv).

17. Lisaks eeltoodule võib Ostja Veebilehel ostetud kaupade või teenustega seotud vaidluste lahendamiseks kasutada elektroonilise vaidluste lahendamise (ODR) platvormi. Lisateave http://ec.europa.eu/odr.Ebarahuldava kvaliteediga toode või mittetäielik kokkupanek

18. Ostja, kes soovib esitada kaebust ebapiisava kvaliteediga Toote või mittetäielikult komplekteeritud Toote kohta, saab seda teha kauba kättesaamise kohas või e-posti aadressil info@ravalux.eu.

19. Pretensiooni esitamisel peab Ostja esitama järgmised andmed:

19.1. Toote tellimuse number;

19.2. Toote puudus, kahjustuse tunnused või puuduv osa tuleb märkida/nimetada;

19.3. Esitada tuleb muid tõendeid, näiteks foto tootest, foto defekti asukohast (kui tegemist on mehaanilise kahjustusega ja on võimalik pildistada), foto toote pakendist jne.

20. Pretensiooni esitamisel peab Ostja märkima ühe pretensiooni lahendamise viisidest:

20.1. Müüja on kohustatud kõrvaldama Toote nõuetele mittevastavuse – puudused, kui puudusi on võimalik mõistliku aja jooksul hüvitamata kõrvaldada;

20.2. alandada vastavalt toote hinda;

20.3. asendama Toode sarnase, hea kvaliteediga Toote vastu, välja arvatud juhtudel, kui puudused on väikesed või tekkisid Ostja süül;

20.4. lõpetada Leping ja tagastada Ostjale Kauba eest tasutud summa, kui ebapiisava kvaliteediga kauba müük on tellimuse oluline rikkumine.

21. Pretensiooni läbivaatamisel tuleb vastata 14 (neljateistkümne) päeva jooksul. Tagastamise korral hüvitab Müüja Ostjale Toote ja selle kohaletoimetamise maksumuse. Kui tagastatakse ainult osa Tootest, siis saatekulusid ei tagastata.Kahjustatud pakend

22. Kontrolli kulleri juuresolekul koju toimetatud paki kvaliteeti. Kui leiate, et see on kahjustatud:

22.1. teatama sellest Kauba kohale toimetanud kullerile;

22.2. märkige saadetise saatedokumenti, et pakend on kahjustatud, ning täitke koos kulleriga pakendi kahjustuse (ülevaatuse) akt;

22.3. kontrollige toodet pakendis ja kui see on kahjustatud, fikseerige kahjustus fotodega. Toote tagastamise protseduuriks on vaja fotosid;

22.4. kui pakend ei ole kahjustatud, ei vaja Kaup kulleri juuresolekul ülevaatust. Kui võtate paki vastu ja allkirjastate dokumendid, siis eeldatakse, et pakk on nõuetekohaselt üle antud.